Юрій Павленко, підприємець, MODOZA.com

GTD — ✅done
Після ходіння, говоріння і читання це наступний за важливістю навик, яким потрібно оволодіти людині.

Тренінг «Основи GTD®» /17-18 жовтня 2020 Київ