Шість вигод використання GTD® у бізнесі - Getting Things Done© Ukraine

Бізнес-продуктивність визначається як співвідношення отриманих результатів і витрачених на це ресурсів. Таким чином, показник ефективності — робити більше з меншими зусиллями.

У компаніях, де співробітники працюють головою, а не руками — тобто зайняті розумовою працею — головним ресурсом, який продукує результати, є людський. Якщо ми хочемо підвищити його продуктивність задля зростання бізнесу і стати більш прибутковими, інвестувати потрібно саме в людський капітал.

Більшість компаній розуміють важливість цього і часто інвестують в освіту і тренінгові курси співробітників. Вони намагаються покращити їх знання та навички. Однак навіть найрозумніший співробітник може бути достатньо неефективним, якщо не вміє організувати, пріоритезувати і виконувати свої справи. Хто вчить співробітників бути організованими? Хто вчить їх працювати?

Оскільки продуктивність співробітників залежить від їх «виробничої потужності» — співвідношення об’єму зробленої роботи і витрачених на це годин — найпершим тренінгом для них має бути той, який вчить самоорганізації. Якщо у всіх співробітників є знання та інструменти, необхідні для впровадження методології особистої організації, наприклад GTD, безумовно, компанія тільки виграє від цього. А саме, що змінюється:

  1. Зростає впевненість у команді. Кожен знає, що задача, делегована іншому, потрапить до його системи і буде виконана. Немає страху, що вона буде проігнорована або забута.
  2. Зростає впевненість у собі. Кожна людина в основному управляє собою і завжди знає, на що витратити робочий час.
    Зникає постійне і фруструюче відчуття, що роботи дуже багато і незрозуміло, за що хапатися.
  3. Поліпшується комунікація. Люди поміщають завдання у вхідні скриньки один одного, не перериваючи роботу, якою займаються на даний момент. Постійні переривання, які підривають особисту продуктивність, зникають.
  4. Підвищується креативність. Без необхідності перебувати у постійному стресі мозок людини вивільняє простір, щоб подумати про більш корисні речі. Креативність є одним із драйверів продуктивності.
  5. Створюються win-win відносини роботодавця і найманого працівника. Дозвіл використовувати систему, корисну як для роботи, так і для особистого життя, змушує співробітників почувати себе у більш виграшний позиції поза роботою і мотивованими всередині.
  6. Підвищується особиста і командна продуктивність. Система міцна настільки, наскільки міцною є її найслабша ланка. Це означає, що командна продуктивність може бути зруйнована, якщо в ній присутня слабка ланка. Цієї проблеми можна уникнути.

Немає сумнівів, що перераховане — величезна вигода для компаній і співробітників. Однак може знадобитися корпоративна культура, відмінна від існуючої. Але заміна застарілої системи контролю на більш горизонтальну і таку, що сприяє співробітництву, необхідна для створення більш прибуткового і продуктивного підприємства. Це питання лише часу.

Переклад ориганальної статті Франсіско Сайєса «6 Benefits of Using GTD in Business» (https://facilethings.com/blog/en/companies)

Тренінг «Основи GTD®» /14-17 вересня 2021